Obsługiwane przez usługę Blogger.

Slider

Breaking News

Recent comments

Fashion

News

Food

Sports

Food

Technology

Featured

Videos

Fashion

Technology

Fashion

Biznes

Fashion

Biznes

Budownictwo

Kuchnia

Turystyka

Zdrowie

Newsy

» » » » » » » » » Świadczenia w związku z wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy

Szkolenia BHP wskazują wprost, że osoba, która uległa wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy ma prawo do otrzymania świadczenia z ubezpieczenia chorobowego, czyli zarówno wynagrodzenia, jak również zasiłku chorobowego w wysokości 100%. 

Czym dokładnie jest wypadek w drodze do pracy?

Za szkolenia BHP cennik usług nie jest duży a szkolenia te wskazują konkretną definicję wypadku do lub z pracy, która mówi: "za wypadek do pracy lub z pracy uznaje się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeśli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana". Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku kiedy droga ta została przerwana, wówczas pracownik nie będzie podlegał ubezpieczeniu wówczas, gdy to przerwanie było uzasadnione życiowo i czas na przebycie trasy nie przekraczał granic potrzeby, a także w przypadku, kiedy droga była dla pracownika najdogodniejsza ze względów komunikacyjnych.

Jakie zaświadczenia przysługują poszkodowanemu?

Szkolenia BHP oraz Kodeks Pracy mówią i wskazują wyraźnie, że poszkodowany ma wówczas prawo zarówno do wynagrodzenia chorobowego, jak również do zasiłku chorobowego. Według Kodeksu Pracy za pierwsze 33 dni orzeczonej przez lekarza niezdolności do pracy przysługuje pracownikowi prawo do wynagrodzenia w wysokości 100%. Natomiast począwszy od 34 dnia niezdolności do pracy, pracownik zachowuje prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru. Szkolenia BHP wskazują, że zasiłek ten przysługuje począwszy od pierwszego dnia ubezpieczenia bez okresu wyczekiwania. Podstawę takiego wymiaru stanowi najczęściej średnie wynagrodzenie miesięczne, które zostało wypłacone za okres ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc zdarzenia, kiedy powstała niezdolność do pracy. 

Dodatkowo w przypadku, kiedy pracownik w wyniku wypadku i poniesionych w nim obrażeń nie będzie zdolny do pracy, wówczas może on otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy. Jednak przyznanie takie świadczenia musi zostać poprzedzone oceną niezdolności do pracy.


O odszkodowaniu za śmierć pracownika przeczytasz TUTAJ.

«
Next
Nowszy post
»
Previous
Starszy post

Brak komentarzy:

Zostaw odpowiedź