Open top menu
piątek, 3 listopada 2017

Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego to jedna z najstarszych norm obowiązujących na terenie Unii Europejskiej. Uznanie Polski za państwo członkowskie pociągnęło za sobą m.in wprowadzenie również tej normy, która w naszym kraju określana jest jako Polska Norma PN-N-18002. Jej przestrzeganie jest obowiązkowe dla każdego przedsiębiorstwa bez względu na wielkość. 

Ocena ryzyka zawodowego - garść najistotniejszych informacji

Według obowiązującej definicji ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą (za Państwową Inspekcją Pracy). Przypadki te powodują straty głównie u ludzi i związane są bezpośrednio z występującymi zagrożeniami zawodowymi, bądź też sposobem wykonywania zadań zleconych przez pracodawcę. 

Ryzyko zawodowe, czy naprawdę występuje?

Prawidłowo przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego umożliwia nie tylko wprowadzenie odpowiednich algorytmów zabezpieczających, ale również zmniejszenie skutków zdrowotnych, które w razie zagrożenia mogą objąć w różnym stopniu pracownika. 

Podczas szkolenia BHP i oceny najważniejsze jest określenie stopnia zagrożenia oraz prawdopodobieństwa jego występowania (np. jazda samochodem wiąże się z wysokim zagrożeniem, ale według statystyk firmy prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku jest bardzo małe). Ocenę tę w małych przedsiębiorstwach, które posiadają niewielką liczbę stanowisk przeprowadzać może właściciel samodzielnie. W przypadku, gdy dana firma należy do tzw. średni, dużych, lub mega przedsiębiorstw zadanie to należy zlecić wizytatorom zewnętrznym będącym najczęściej osobami zajmującymi się szeroko pojętym BHP

Zgodnie z obowiązującym prawem pracodawca jest nie tylko zobowiązany do oceny zagrożenia, ale również wszczęcia działań, które zminimalizują ryzyko jego wystąpienia. W różnych zakładach pracy zalecenie te jest odmiennie rozumiane, ale zazwyczaj sprowadza się ono do wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń, a także zwiększenia liczby przeszkoleń osób szczególnie narażonych. Zgodnie z statystykami tego typu zabiegu zdecydowanie zmniejszyły ilość wypadków, jednak w niektórych częściach kraju pracodawcy nadal "przymykają" oko na rażące zaniedbania, które kończą się zazwyczaj śmiercią, lub trwałym kalectwem ich podwładnych. 
This is the most recent post.
Starszy post

0 komentarze