Obsługiwane przez usługę Blogger.

Slider

Breaking News

Recent comments

Fashion

News

Food

Sports

Food

Technology

Featured

Videos

Fashion

Technology

Fashion

Biznes

Fashion

Biznes

Budownictwo

Kuchnia

Turystyka

Zdrowie

Newsy

» » » » BHP a ryzyko zawodowe

ocena ryzyka zawodowego
Prawo pracownika do ochrony życia i zdrowia w czasie świadczenia pracy ma umocowanie konstytucyjne. 

Sprawy BHP są uregulowane w różnych aktach prawnych, w szczególności w kodeksie pracy. Warto to podkreślić, ponieważ można się spotkać z lekceważącym stosunkiem do poszanowania tego prawa przez podmioty odpowiedzialne za zapewnienie pracownikom wymaganych warunków BHP.

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo, że wskutek narażenia na oddziaływanie czynnika zagrażającego istnieje potencjalna możliwość powstania urazu o określonej ciężkości, lub pogorszenia w określonym stopniu stanu zdrowia.
ocena ryzyka zawodowego
Głównym podmiotem zobowiązanym do zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest pracodawca. Jego obowiązkiem jest też ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i prowadzenie odpowiedniej dokumentacji. Obowiązek informowania o ryzyku zawodowym dotyczy każdego pracodawcy w stosunku do każdego pracownika, gdyż każda praca może stwarzać rożne stopnie zagrożenia. Ponadto kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę do stosowania środków zapobiegających chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą.

Szkolenia BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami powinny być istotnym elementem w firmie a nie złem koniecznym. Tym bardziej, że pracownik może być dopuszczony do pracy dopiero po przeszkoleniu z zasad BHP a w okresie zatrudnienia powinien uczestniczyć w okresowych szkoleniach. Brak wyobraźni i motywacji do działań profilaktycznych może skutkować zdarzeniami, których można było uniknąć, szczególnie w grupach zawodów podwyższonego ryzyka.

«
Next
Nowszy post
»
Previous
Starszy post

1 komentarze: