Open top menu
środa, 22 lutego 2017

Produkcja - ocena ryzyka zawodowego

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia określonych zdarzeń oraz związanych z nimi konsekwencji oraz ich częstotliwość. 


W interesie każdego pracodawcy jest odpowiednia ocena ryzyka zawodowego, a także jego dokładna dokumentacja oraz wdrążenie wszystkich możliwych środków zapobiegawczych, np. w formie szkolenia BHP dla pracowników, a także odpowiedniej ochrony organizacyjnej i proceduralnej.

Zagrożenia związane ze stanowiskiem produkcyjnym


Ocena ryzyka zawodowego związanego z produkcją powinna zawierać wszystkie informacje dotyczące potencjalnych zagrożeń i ich źródeł. W zależności od rodzaju wykonywanej produkcji, ich identyfikacja może być związana np. z potencjalnie niebezpieczną lokalizacją stanowiska pracy oraz przeprowadzanymi na nim operacjami technologicznymi. Ryzyku zawodowemu podlegają także dostępne środki pracy oraz materiały, z którymi ma styczność pracownik.

Dobór środków ochronnych


Ocena ryzyka zawodowego powinna zawierać również dane na temat czasu i sposobu wykonywania czynności, stosowanych środków ochrony, a także potencjalnych wypadków i środków prawnych. W określeniu ryzyka zawodowego związanego z produkcją może pomóc wyszczególnienie szkodliwych czynników, związanych z nimi zagrożeń, a także środków ochrony. Stanowisko związane z produkcją najczęściej obarczone jest ryzykiem wystąpienia czynników mechanicznych, takich jak np. zagrożenie urazami wynikającymi z używania maszyn, urządzeń czy narzędzi. W celu ich wyeliminowania konieczne jest obowiązkowe szkolenie BHP dla pracowników.

0 komentarze