Open top menu
wtorek, 27 września 2016

Bezpieczeństwo w pracy pełni bardzo istotną rolę.

Szkolenia BHP stanowią obowiązkową procedurę we wszystkich zakładach pracy - polegają one na przedstawieniu pracownikom zasad zachowania bezpieczeństwa podczas wykonywania codziennych obowiązków, jak również obowiązujących norm higienicznych i sanitarnych. Szczegółowa tematyka podobnych szkoleń uzależniona jest od rodzaju pracy oraz czynności, znajdujących się w obowiązku pracowników.

Szkolenie BHP - wymóg regulowany prawnie


Obowiązek przeprowadzania omawianych szkoleń spoczywa na pracodawcach od dawna - każda osoba zatrudniająca pracowników zobligowana jest bowiem do informowania ich o ewentualnych zagrożeniach wynikających z rodzaju wykonywanych prac.

Warto także wspomnieć o procedurze, jaką jest ocena ryzyka zawodowego - pracodawca powinien dokonać odpowiednich czynności przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania danej pracy.

Informacja o ryzyku wynikającym ze specyfiki pracy

Pracownik powinien zostać poinformowany o ryzyku, na jakie jest wystawione jego zdrowie podczas pełnienia zawodowych obowiązków, jak również musi zostać wyposażony w wiedzę odnoszącą się do zachowań profilaktycznych i zapobiegawczych, które mają na celu zminimalizowanie ewentualnego zagrożenia.

Konieczne jest zapewnienie pracownikom dostępu do podobnej wiedzy oraz udostępnienie sposobów nabycia umiejętności radzenia sobie w sytuacjach podwyższonego ryzyka - to zadanie spoczywa na pracodawcy, a jego dopełnienie powinno zostać odpowiednio udokumentowane.

Niejednokrotnie zdarza się, że przeprowadzenie wspomnianej oceny dokonywane jest przy współpracy grupy osób, wykwalifikowanych w dziedzinie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

1 komentarz:

  1. Bezpieczny pracownik to taki, który jest odpowiednio przeszkolony. Jest świadomy ryzyka zawodowego a także posiada odpowiednią odzież roboczą. Tę oczywiście zapewnić mu powinien pracodawca.

    OdpowiedzUsuń