Open top menu
piątek, 21 lipca 2017

szkolenia BHP

Zagadnienia związane z tematyką Bezpieczeństwa i Higieny Pracy powinny być znane wszystkim pracownikom w firmiei to każdym szczeblu. Dlatego tak ważne jest, by przeprowadzać je stosunkowo często, według zaleceń i wytycznych umieszczonych w polskim Kodeksie Pracy. 


 Wstępne szkolenia BHP Wstępne szkolenia BHP powinny być pierwszymi zajęciami, jakie w nowym miejscu pracy ma świeżo "upieczony" pracownik. Powinny one określać specyfikę danego miejsca pracy, poszczególne niebezpieczeństwa z nim związane, ocena ryzyka zawodowego i przede wszystkim przepisy prawa pracy, w odniesieniu do naszego stanowiska. W prawidłowo funkcjonujących przedsiębiorstwach, odbywają się one tuż przed rozpoczęciem pracy. Wstępne szkolenia BHP powinny trwać odpowiednio długo i najlepiej, jeśli będą obejmować także szkolenia praktyczne. Obowiązkowym punktem szkoleń BHP są też przepisy związane z udzielaniem pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Szkolenia okresowe

Szkolenia BHP to również szkolenia okresowe, czyli spotkania ze specjalistami z zakresu BHP, odbywające się co określony w regulaminie pracy czas. Osoby pracujące na stanowiskach charakteryzujących się większą wypadkowością, powinny wspomniane zajęcia mieć znacznie częściej - nawet raz do roku. Co ważne - w ramach wspomnianych szkoleń również powinny odbywać się szkolenia BHP z pierwszej pomocy!

Szkolenia dla pracodawców

Szkolenia BHP nie powinny obejmować wyłącznie pracowników, ale też ich pracodawców. Dotyczy to przede wszystkim specyfiką kierowania pracownikami, którzy muszą pracować w określonych warunkach. Szkolenia dla pracodawców obejmują również takie elementy, jak chociażby ocena ryzyka zawodowego, która dotyczy zarówno właścicieli, jak też ich pracowników. Szkolenie P.Poż również nie może być tutaj pomijane. Zwłaszcza, że zakłady pracy w myśl obowiązujących przepisów, muszą posiadać stosowne zabezpieczenia przeciwpożarowe i to w ilościach przewidzianych przez prawo. Ważnym elementem szkoleń BHP dla pracodawców powinny być również przepisy z zakresu Prawa Pracy a konkretnie - czasu pracy poszczególnych osób.

0 komentarze